in

info

Övervakning

Välkomna alla till dagens möte, SOA Governance med SOA Software. Update: Slides finns här.

Glöm inte heller att slides från förra mötet kring övervakning med en liten annan inriktning finns tillgängliga, här och här.

Comments

 

rimonabantexcellence site title said:

Pingback from  rimonabantexcellence site title

maj 22, 2013 5:28
 

propecia said:

Pingback from  propecia

juni 7, 2013 10:54
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems