in

info

Övervakning

Välkomna alla till dagens möte, SOA Governance med SOA Software. Update: Slides finns här.

Glöm inte heller att slides från förra mötet kring övervakning med en liten annan inriktning finns tillgängliga, här och här.

Comments

No Comments
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems