in

info

Nya sponsorer, välkomna!

Året 2009 har börjat bra för BizTalk User Group Sweden, med mycket intressanta möten och talare. Vi växer fortfarande, dels vad gäller antalet medlemmar som är intresserade av våra träffar men även i antal företag som ser nyttan i vår verksamhet och är intresserade av att ställa upp som sponsor.

Vi välkomnar ibiz-solutions samt guide till gänget.

Tack. Det är ni, alla sponsorer, som gör detta möjligt.

 Är ditt företag intresserat av att hjälpa till som sponsor, kontakta oss på info@biztalkusergroup.se

Comments

No Comments
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems