in

info

oktober 2008 - Posts

 • Presentationer och samples från BAM träffen

  Tack för senast, och för all feedback. 

  BAM Tracking (första sessionen)

  Här kan du hämta alla samples och presentation. Zip-filen innehåller:

  • Activities
  • Tracking Profiles
  • ApplyTrackingProfile
  • Reports
  • SuspendedMessagesService

  För att komma igång:

  Deploya Activityn  

  1.       Öppna kommando prompten och kör:

             CD C:\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2006\Tracking

  2.       Deploya activityn genom att skriva:

             bm.exe deploy-all -definitionfile:"[Path]\BUGS BAM Demo 1\Activities\BUGS_Tracking.xml"

  3.       Verifiera att Activityn blivit deployad genom att öppna SQL Management Studio. Det ska nu finnas 5 st dbo.BUGS_Tracking* tabeller i BAMPrimaryImport databasen.

   

  Deploya Tracking Profile

  4.       Öppna Tracking Profile Editor under Microsoft BizTalk Server 2006 i Start menyn.

  5.       Klicka [File->Open] för att öppna [Path]\BUGS BAM Demo 1\Tracking Profiles\BUGS_Tracking.btt

  6.       Sätt port bindings för alla Activity Items.

             Tracking Profile

  Alternativt, använd Blogical.Shared.Tools.ApplyTrackingProfile.exe ([Path]\BUGS BAM Demo 1\ApplyTrackingProfile\bin\Debug).

  Testa…

  7.       Skicka in ett meddelande till en av de portar du valt att tracka.

  8.       Öppna ett nytt fönster i SQL Management Studio, öppna BAM Tracking.sql ([Path]\ BUGS BAM Demo 1\Reports\Queries)

  9.       Skapa ett fel genom att ändra pathen i SendPorten (förutsatt att du valt FILE), till en som inte finns (glöm inte att sätta Retry Count  till 0).

  10.   Starta Blogical.Shared.WindowsServices.SuspendedMessagesWatcherService.exe ([Path] \BUGS BAM Demo 1\SuspendedMessagesService\SuspendedMessagesWatcherConsole\bin\Debug)

  11.   Släpp in ett nytt meddelande, och verifiera att meddelandet trackats korrekt från både receive- och send porten, m h a queryn i steg 8.

  Rapporter:

  12.   En av rapporterna kräver installation av Dundas Chart Eval control. Om du inte orkar så ta bara bort MessageCount.rdl från raport projektet.

  13.   Öppna Bugs.Reports.sln ([Path]\ BUGS BAM Demo 1\Reports\Bugs.Reports).

  Hör av dig om du har problem, eller frågor.

  //Mikael

  BAM del 2 - mer på djupet (andra sessionen)

  Jag har inte hunnit med att skriva någon detaljerad beskrivning över hur man använder sig av exempel koden från min session, jag har varit tvungen att prioritera andra åtaganden, men koden och presentationen finns tillgängliga för er att hämta ned och titta på. I mån av tid kommer jag publicera en längre förklaring. Tills dess hör gärna av er med frågor (I detta bör ni även läsa in att om ingen hör av sig med några frågor så kommer skrivandet av den längre förklaringen prioriteras ned). Även generella frågor om BAM och hur man kan och bör använda den, som inte är direkt relaterade till mitt material enligt ovan, mottas och besvaras efter bästa förmåga. Se även blog entry in english.

  //Johan

   

Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems