in

info

Connecta sponsrar BizTalk User Group Sweden

Vi välkommnar Connecta som ny sponsor för BizTalk User Group. Nästa möte, planerat till någon gång under perioden 23-27 Juni, kommer att hållas i Connectas lokaler på Mäster Samuelsgatan 60. Mer om nästa möte kommer inom kort, ämnet är WCF i BizTalk.

Är ditt företag intresserade att hjälpa oss, kontakta oss på info@biztalkusergroup.se

Mvh
BizTalk User Group Sweden
Mikael, Alan och Johan

Comments

No Comments
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems