Anmäl dig till events! 

Intressenamälan

Anmäl intresse här
eller genom att maila oss.

Kontakta oss

Målet med BizTalk Usergroup Sweden är att genom en community driven insats öka förståelsen och kunskapen kring Microsofts produkter och lösningar från Connected Systems Division, främst kring varumärket BizTalk och närliggande.

Information kommer att förmedlas främst genom presentationer och demo, genomförda av såväl frivilliga bland deltagarna själva som av speciellt inbjudna erkända svenska och internationella talare och experter. Det kommer även att finnas utrymme för andra typer av evenemang. 

Målgruppen är individer med teknisk bakgrund eller intresse, såväl från linje som från konsultorganisationer, intresserade av systemintegration på Microsoft plattformen.
 


Vår målsättning är initialt att vi ska ha ett möte ungefär varannan månad.

Guld Sponsorer

 
 
 
     
     
     

Silver Sponsorer

 

 

Brons Sponsorer

        .

Special Sponsor

Våra sponsorer stödjer oss att bl a kunna ta in internationella talare, hålla med lokal och mat vid möten. Vill ditt företag hjälpa till? Kontakta oss gärna på info@biztalkusergroup.se .
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems